למה לא סיליפוס

תשובת דוברת מכון התקנים לגבי סיליפוס במי שתיה

לגבי טיהור וסינון מים ניתן לומר את הדברים הבאים:

כל מוצר אשר תקן ישראלי חל עליו והוא מתאים לדרישות התקן - ניתן לקבל עבורו תו תקן ישראלי וכזה המצב עם הסנן של חברת גל-על.

הסנן של החברה קיבל תו תקן לסינון בלבד.לא לטיהור ולא למניעת אבנית.

נושא הסיליפוס איננו כלול בחלות התקן ועל כן איננו רללונטי לאישור שהמכון נתן.

אם מובא לידיעתנו שהחברה עושה שימוש לא תקין בתו שקיבלה – הנושא מטופל במנהלת תו תקן.

אופן כללי לגבי סיליפוס, כמו לגבי חומרים רבים אחרים יש צדדים לכאן ולכאן.

כיום יש מחקרים המראים שרמות גבוהות מאד של סיליפוס אינן בריאות ומאידך יש מחקרים הסותרים זאת.

אין הגבלה של משרד הבריאות על שימוש בסיליפוס ועל כן השימוש בו מותר.

.לגבי מגנטים ומכשירים דומים מיועדים להורדת אבנית - אין תקן ישראלי העוסק בכך ולכן אין המוצרים הללו נבדקים כלל במכון התקנים.

אמנם שתי החברות עוסקות במניעת אבנית כאשר לכל אחת מהן שיטה שונה אך בשני המקרים אין המוצרים הללו נבדקים אצלנו היות וכאמור אין תקן למניעת אבנית.

ורד אורן
דוברת
מכון התקנים

אורלי וגיא בעמ
ארגון אמון הציבור


* הוספת סיליפוס למים
סיליפוס הוא חומר המורכב רובו מזרחן, בשיעור של כשישים אחוזים, ומוסף למים בכדוריות, גרגרים או נוזל. פעולת הסיליפוס היא בשינוי ההרכב הכימי של תרכובות הסידן והמגנזיום כך שלא ישקעו. משרד הבריאות מאשר שימוש בסיליפוס לטיפול במים תוך הגבלה של ריכוז מרבי. בטווח המגבלה אין למשרד הבריאות התנגדות מבחינה בריאותית לשימוש בחומר, אך מדגיש כי האישור אינו בבחינת המלצה לשימוש בחומר. חשוב להדגיש כי הסיליפוס בוודאי שאינו תורם לבריאות. על פי נציג מכון התקנים יש מקרים בהם עלול להיגרם נזק עקיף כתוצאה מהוספת הסיליפוס למים.

תקן אירופאי לשימוש בסיליפוס כתוסף למי שתיה
התקן אירופאי מס UE DIRECTIVE 98/83/CE מחייב לא יותר מ 5 מ/ג לליטר. אי לך מותרת באירופה התקנת מסננים עם סיליפוס עם משאבות מינון בלבד.

ראה הצהרת יצרן אירופאי בדבר עמידה בתקן
Proportional dosing system equipped with device providing “Venturi effect”, dosing polyphosphate in ompliance with UE Directive.

98/83/CE for drinking water.