תקנים

מערכת למניעת אבנית בכל בית ללא סיליפוס תמסיר אבניתת ומסנן אבנית.

למערכת מסיר אבנית תקן אמריקאי הנדרש להתקנת מערכות טיפול באבנית בישראל ובעולם.

  • תקן בטיחות המוצר - MSDS - Material Safety Data Sheet